Leren Zonder Grenzen

Lernen ohne Grenzen / leren zonder grenzen is een Euregionaal samenwerkingsverband van scholen uit de grensstreek Nederland / Duitsland

Update:
Het project Leren zonder grenzen wordt verlengd! Met 6 maanden om precies te zijn, tot het eind van het huidige schooljaar 20/21.

Toekomst

Als straks de grenzen weer open zijn en als het weer mogelijk is voor studenten om fysieke ervaringen in het buitenland op te doen, zal de huidige tijd daar invloed op hebben. In de toekomst zal er voor dit soort samenwerkingsverbanden een combinatie tussen elkaar digitaal en fysiek ontmoeten, plaatsvinden. Voorbereidingen hiervoor moeten we nu treffen. Een ieder is opgeroepen om mee te denken en alle ideeën voor digitale projecten zijn zeker welkom.

Het project zal nu lopen tot 1 september 2021.