Taboe

We leven in een samenleving waarin bepaalde idealen en standaarden definiëren wat onder schoonheid valt. Onder andere vanuit de (sociale) media leren we wat we gezamenlijk als mooi omschrijven en als normaal. Met name van vrouwen wordt verwacht dat zij zich aan deze normen en standaarden houden. Dit betekent dat veel van de verschillende fysieke en mentale kenmerken of verschijnselen die van nature bij vrouwen voorkomen, niet worden geaccepteerd en als taboe worden beschouwd. Als gevolg hiervan proberen veel vrouwen hun gedrag en uiterlijk aan te passen of te corrigeren om deze natuurlijke eigenschappen te verbergen en hun unieke of ongebruikelijke eigenschappen te verbergen.

Met de serie Taboe laat ik zien dat vrouwen ook mooi zijn zonder de noodzaak om natuurlijke effecten te verhullen. Juist door wel te tonen wat natuurlijk reacties en lichamelijke effecten zijn maakt dat ze hierdoor krachtig overkomen. Omdat ze het niet nodig hebben om goedkeuring van anderen te krijgen om zichzelf te accepteren.